Grundutbildning Hälsocoach

Grundutbildning för praktiskt och teoretiskt kunnande.
På CoachFit tror vi på utveckling genom praktik, att kunskap och utveckling skapas genom erfarenhet och personlig tillväxt. Introduktionen av grundutbildningen påbörjas med teori med ganska snabb övergång till praktiskt coachande. I teoridelen har vi sammanställt relevant och kvalitetssäkrad information för dig att börja din resa som coach!

En kombination av Hälsa och Business.
En unik resa där du får lära dig alla grunder inom näring och hälsa samtidigt som du kompetens utbildas inom presentationsteknik, ledarskap, sälj, tidshantering och flertalet moment som riktar sig mot ämnet personlig utveckling. Vi erbjuder alltså flertalet verktyg som talar för att möjliggöra en fulltids karriär hos oss på CoachFit. Och vi är genom erfarenheter övertygade om att allt vi lär ut grundar för en ny sakkunnig generation av framtidens coacher.


Personlig utveckling
CoachFit’s grundkurs kommer ej sammanfattas i kvantitet. Tiden kommer därför läggas i att förstå innebörden av konceptet, interna regler och skapa förutsättningarna att tolka kost, träning och coaching i grundläggande format. CoachFit’s främsta uppgift är att hjälpa andra att lära motivera sig själva och därför ligger fokuset inte på fysiologi, nutrition och biomekanik i kursmaterialet men kommer att nämnas. Våra arbetsprinciper formar och möjliggör för en ny sakkunnig generation av hälso-livsstilscoacher där man öppet kan kunna diskutera kring coaching, ekonomi och välmående med koppling till allmän hälsa. Kursen ses även som en ren kvalitetssäkran av våra coacher.


Coaching

 • Presentationsteknik
 • Säljträning
 • Målsättning
 • Näringslära
 • Träningslära
 • Tankens skapande kraft

Arbetsverktygen

 • Ett Facebook Företag
 • Google Drive, Ditt virtuella kontor
 • Annonsering
 • Kommunikationsverktygen

Praktiska moment

 • Coaching
 • Ledarskapsträning
 • Säljträning
 • Workshops
 • Näringsseminarier
 • Team-building