Recept

För dig som tar del av våra tjänster kan du genom att fråga din coach få tillgång till optimerade recept som är skapade för att fungera i samband med de olika kostplanerna vi erbjuder. Här kan du välja målfokuserade recept att ta dig till nästa etapp på resan.

Vi på CoachFit kombinerar olika nyttigheter med just rätt konsistens för att uppnå både smak och hälsa. En riktlinje att optimera kosthållningen med dessa recept är att se över den hela bilden först, så att de passar din vardag och de mål du vill uppnå. Rådfråga din coach innan du anammar recepten i rutinen.


Recept Inlogg