Ange Lösenord

Viktminskningsprogrammet vegetarisk


  • Säkerställt din plats i programmet.
  • Mottagit produkterna.
  • Bekräftat startdatumet från coachen.
  • Delat vår reklamannons på din facebook.
  • Talat ut och planerat med din coach.

Övrig Info

I höger kolumn finner du vanligt förekommande frågor från programdeltagare. Du kan även nå oss genom att skicka ett meddelande till info@coachfit.se eller kontakta oss på facebook. De flesta frågor kan även tas upp med din coach. Vårt mål på coachfit är att kvalitetssäkra våra program, coacher och konceptet i sin helhet. Därför tar vi gladeligen emot konstruktiv feedback!

Vi på CoachFit jobbar utan extrema metoder och använder oss utav de medel som vi anser är hållbara i längden. I programmet jobbar vi med dalar och toppar, för att skapa en sund ämnesomsättning fritt från krämpor och metabola syndrom. Och till skillnad från andra dieter påbörjar vi en ny livsstilsförändring via coachingen under detta program som i sin tur leder till stabilitet efter programmets slut. Coachingen sker periodiserat under 90 dagar med ett och samma mål: hälsa.

Att uppnå sitt mål under 90 dagar kan ses som en tidspress i sig, rent realistiskt rekommenderar vi inga viktras eller extremdieter i programmet och ser därför vid tydligt behov att det rekommenderas en längre vistelse i programmet för maximal effekt. Vid redan nådda mål och en önskan att fortsätta skickas en förfrågan mellan deltagare samt respektive coach! Det är alltså upp till antalet platser som finns.

Samtliga deltagares startdatum är individuella. Vi ser i respekt mot andra ansökande att starten av programmet sker kort efter antagning. Programmet kan påbörjas när du erhåller dina näringstillskott och dessa är redo att användas.

Vi har hela 30 dagars kundnöjdhet garanti! Det vill säga att du som startat och genomgått dina första veckor fortfarande har möjlighet att dra dig ur utan plikt för näringstillskotten som varar i 3 månader totalt. Vid sådant beslut tar vi gärna emot din feedback för att kunna bemöta våra kunder bättre och på så vis veta vad vi kunnat gjort annorlunda. För att få tillbaka första månadens betalning av näringstillskotten packar du ned produkterna i samma kartong du fick dem och sänder till leveransadressen. Du har alltså ingenting att förlora och allt att vinna!